Čekejte, prosím ...
Čekejte, prosím ...

Opravdu chcete uložit novou rezervaci?

Zvolte počet aplikací: (1 aplikace = 3 minuty)

Zásady ochrany osobních údajů

 • Informujeme tímto, že společnost PRO-MOTION s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 28072286, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste jí poskytli v minulosti ve spojení se založením účtu ve fitness centru Euforie:
  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo.
 • Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení rezervací a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je změna otevírací doby, změna ceníku a v dalších výjimečných případech (například záměna rezervační karty apod.) a dále za marketingovými účely fitness Euforie. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního účtu ve fitness Euforie.
 • Ponecháním si karty Euforie fitness souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to vrácením karty Euforie fitness (zrušením účtu), kdy budou odstraněna veškerá Vaše osobní data, případně osobně na recepci požádáním o vymazání emailové adresy a telefonního čísla (tímto úkonem přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.).
 • Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru StaMPi, spol. s r.o. a STUDIO ERIGO s.r.o..
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Správce můžete kontaktovat na e-mailu: info@euforie.cz či písemně na adrese sídla Správce (Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha).
 • Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, Tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.