Čekejte, prosím ...
Čekejte, prosím ...

Opravdu chcete uložit novou rezervaci?

Zvolte počet aplikací: (1 aplikace = 3 minuty)

Obchodní a rezervační podmínky

 • První rezervace nových klientů se přijímají telefonicky nebo osobně na naší pobočce Euforie. Další možností je registrace na webu www.euforie.cz, kde lze zřídit kartu Euforie on-line a následně vytvořit rezervaci v rezervačním systému, telefonicky či osobně. Registraci může provést osoba starší 15 let. U osob mladších 15 let může registraci provést zákonný zástupce.
 • Pro další rezervaci či vstup je třeba zřídit si rezervační kartu Euforie (na recepci či on-line), která je platná pro všechny pobočky. Za kartu se skládá vratná kauce 100 Kč. Bez rezervační karty Euforie a minimálního kreditu na jeden vstup nelze rezervovat další služby. Online založené karty nevyzvednuté do 365 dní od jejich založení budou zrušeny a kauce i nahraný kredit propadne ve prospěch provozovatele.
 • Kartu lze při registraci dobít dle vlastních potřeb (minimální vklad činí částka na 1 vstup, tj. 190 Kč / student 170 Kč / členství). Doporučujeme využít výhodný bonusový systém – více informací na recepci nebo na webových stránkách Euforie, www.euforie.cz. Minimální částka pozdějšího navýšení kreditu je 100 Kč
 • Při navýšení kreditu se výše platby propíše do položky kredit. Bonus od Euforie se propíše do sekce bonus. Bonus je virtuální částka, kterou lze využít pouze na služby (lekce, posilovna, sauna aj.), nikoliv pak na produkty (protein, tyčinky, pití aj.) a nelze jej převádět na jiný účet. Bonus se odečítá automaticky jako první. Při využití našich služeb tedy systém nejprve vyčerpá bonus, až poté čerpá kredit.
 • Platnost kreditu i bonusu na kartě je 365 dní od posledního navýšení kreditu. Propadlý kredit nelze znovu aktivovat. Klient je povinen si hlídat platnost kreditu na svém klientském účtu Euforie.
 • Kredit ani bonus nejsou vratné. Lze je pouze vyčerpat za námi poskytované služby nebo produkty s ohledem na bod 4. Vratná kauce 100 Kč se vztahuje pouze na rezervační kartu Euforie. Při ztrátě karty kauce propadá a je Vám účtována nová kauce 100 Kč za vystavení nové karty.
 • První přihlášení na internetu: www.euforie.cz -> klikněte na odkaz REZERVACE -> vyplňte Vaše UID i heslo. UID = číslo Vaší karty. Heslo = první písmena Vašeho jména a příjmení psána bez diakritiky, jako velká a následovaná číslem Vaší karty. Např. heslo Jana Nováka s číslem karty 900001 je JN900001. Heslo si po prvním přihlášení prosím změňte (bez použití diakritiky). Změna hesla je nutná pro ochranu a bezpečnost Vašich údajů.
 • Na našich pobočkách lze uplatnit kartu MultiSport. Podmínkou je řádné dodržení registračního postupu viz body 1) a 2), dále v případě využívání MultiSport karty pro skupinové lekce skládáte navíc vratnou kauci 190 Kč, již následně využíváte k vytváření rezervací. O kauci je možné přijít tím, že nedorazíte na lekci a rezervaci včas nezrušíte (viz bod 10), nebo ji uplatníte na zboží a služby, které nejsou hrazeny z karty MultiSport. Kredit ani bonus nabitý nad uvedenou kauci není vratnou zálohou.
 • Rezervace doporučujeme pro skupinové lekce, Vacushape, lymfodrenáže, solárium a saunu. Vstup do posilovny je možný bez předchozí rezervace, ale pouze s využitím rezervační karty Euforie.
 • Bezplatné zrušení dopoledních rezervací je možné nejpozději do 20:00 hod předchozího dne. Odpolední rezervace lze zrušit v den konání do 9:00 hod. V případě zrušení rezervace po termínu uvedeném v tomto bodě se kredit ani bonus na účet nevrací.
 • Změna instruktora, ať už trvalá nebo v podobě záskoku, v jakoukoliv dobu není důvodem pro vracení kreditu za rušení rezervace po časech uvedených v bodě 10 rezervačních a obchodních podmínek.
 • Lekce může být ze strany provozovatele zrušena bez udání důvodu. V tomto případě dojde k vrácení kreditu za zrušenou lekci zpět na klientskou kartu Euforie.
 • Platby lze provádět hotově, platební kartou nebo fakturou, dárkovým poukazem Euforie, on-line (v rezervačním systému), vybranými benefitními poukázkami a benefitními kartami (seznam aktuálně přijímaných benefitů je k nalezení v sekci „ceník“ na našich webových stánkách). Všechny benefity lze uplatnit pouze k navýšení kreditu na kartě Euforie nebo zakoupení členství.
 • Karta je nepřenosná. Není dovoleno ji půjčovat, předávat nebo z ní hradit vstup pro osobu jinou, než která provedla registraci. Výjimkou je služba sauna, kde může držitel karty hradit vstup svému doprovodu.
 • Studentská sleva se vztahuje na studenty prezenčního studia do 26 let včetně (po předložení platné karty ISIC nebo potvrzení o studiu).
 • Zákazníci Euforie se účastní lekcí na vlastní odpovědnost. Osoby ve věku 10 - 14 let se mohou účastnit některých skupinových lekcí pouze za účelem cvičení, a to v doprovodu osoby starší 18 let a s písemným souhlasem zákonného zástupce. Pro osoby mladší 15 let je informace o vhodnosti lekce s ohledem na věk uvedena v popisu lekce na webu www.euforie.cz. Osoby mladší 15 let mohou do posilovny vstupovat pouze za účelem cvičení a pouze v doprovodu osobního trenéra Euforie a s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Za boty ani jiné osobní věci odložené mimo uzamčenou skříňku provozovatel nezodpovídá. V případě cenností (peníze, doklady, klíče, elektronika, šperky, ...) provozovatel odpovídá za jejich ztrátu nebo krádež pouze v případě, že byly uloženy na recepci v uzamykatelných skříňkách k tomu určených.
 • Návštěvníci jsou povinni řídit se aktuálním provozním řádem, který je k nahlédnutí na nástěnkách v prostorách fitness centra a na požádání u obsluhy recepce.
 • Euforie si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh, ceník, provozní řád i obchodní podmínky bez udání důvodu. Platný ceník naleznete na webových stránkách www.euforie.cz/cs/cenik.
 • Klient je povinen uvádět pravdivé údaje a v případě jejich změny toto řádně ohlásit provozovateli.

Svým podpisem udělujete souhlas společnosti PRO-MOTION s.r.o., IČ: 28072286 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo za účelem tvorby rezervací a s nimi spojené administrativy. Odmítnete-li poskytnout své osobní údaje, nemůžete být informováni o změnách ve Vašich rezervacích, blížícím se vypršení Vašeho kreditu apod. Právo ke zpracování a uchování osobních údajů zaniká automaticky zrušením účtu (klubové karty Euforie). Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé softwaru.